วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

สวนสัตว์เขาสวนกวาง

สวนสัตว์เขาสวนกวาง( Khaosuankwang Zoo)

อันนี้ เป็นหลักที่เราควรรู้นะครับ ผมย่อมาให้อ่านสะดวกขึ้น

เป้าหมายการดำเนินการของอุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี หรือ สวนสัตว์เขาสวนกวาง ประกอบด้วย กลุ่มสัตว์ต่าง ๆ ที่เป็นสัตว์ใหญ่สามารถอยู่รวมกันได้ในลักษณะสวนสัตว์เปิด ประชาชนสามารถศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ตามธรรมชาติได้อย่างสะดวก และจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเด็กและเยาวชน โดยสัตว์ป่าที่จะจัดแสดงในอุทยาน ได้แก่ กวาง อูฐ สัตว์กีบไทย สัตว์กีบต่างประเทศ ฮิปโปโปเตมัส สมเสร็จ แรดขาว ลิงไทย แพะภูเขา สัตว์แอฟริกา และการพัฒนาพื้นที่โดยภาพรวมเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น